Çağrı Merkezleri Birimi

Çağrı Merkezleri Biriminin görevleri;
a) Faaliyetlerinin, belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,
b) Alo 183, Alo 144 ve kurulması muhtemel diğer çağrı merkezleri aracılığı ile Bakanlığın hizmet alanında bulunan, ihmal, istismar ve şiddete uğramış veya uğrama riski taşıyan kadın, çocuk, yaşlı, engelliler ve şehit yakınları ve gaziler ile sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşların her türlü ihbar, talep, görüş ve önerilerini almak, mesleki rehberlik ve danışmanlık yapılmasını sağlamak, acil durumlarda emniyet, jandarma birimleri ve/veya acil müdahale ekip sorumluları ile iletişim kurulmak suretiyle müdahale edilmesini sağlamak,
c) Çağrı Merkezlerini koordine etmek, uygulamaları izlemek, değerlendirmek,  nitelikli hizmet verilebilmesi için gerekli önlemleri almak,
ç) Çağrı Merkezlerine gelen çağrıları sınıflayarak istatistiki bilgilerin oluşturulabileceği biçimde kayıt altına almak,
d) Birimin hizmetleri ile ilgili seminer, sempozyum, konferans, toplantı ve hizmet içi eğitimlere katılmak,
e) Hizmetleri iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
f) Birimin hizmetlerine ilişkin rapor, bilgi notu vb. düzenlemek,
g) Görev alanı ile ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak,
ğ) Hizmete ilişkin veri kayıtlarını tutmak ve istatistiksel değerlendirmeler yaparak veri tabanı oluşturmak,
h) Veri kayıtlarını değerlendirmek, sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak,
ı) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile yapılan ortak çalışmalara ve toplantılara katılmak,
i) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek,